Nordic on-demand webinar: Smidigare utläggshantering för effektivare processer och ökad kostnadskontroll inom finanssektorn


277338_277338_l_srgb_s_gl.jpg

Smidigare utläggshantering för effektivare processer och ökad kostnadskontroll inom finanssektorn

Se inspelningen utav Webbinariumet i efterhand 

Världen befinner sig idag i en situation där våra traditionella verksamheter utmanas. Företag och organisationer behöver därför se över verktyg och strategier för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna ta bättre strategiska och välgrundade beslut. 


Att tvingas effektivisera, anpassa och omprioritera en organisations budget och verksamhet är utmanande. Enligt en undersökning av CFO Research upplever 87% av företagsledare att de i framtiden måste kunna analysera finansiell data på ett enklare och effektivare sätt än vad de har möjlighet till idag.

I den finansiella sektorn är normalt den största delen av företagets kostnader knutna till dess personal. Närmare 20% av dessa kostnader utgörs generellt av utgifter kopplat till personalutlägg och low-level spend. Utgifterna sker ofta via många olika kanaler och det är svårt att få en tillförlitlig och aktuell överblick. Att dessutom säkerställa compliance till såväl interna som externa lagar och regelverk samt minimera risk för fel och fusk kräver rätt typ av verktyg och processer.

Vi vill därför ta tillfället i akt att bjuda in dig och dina kollegor att delta på vårt webbinarium. Under denna session  diskuterar vi hur organisationer i den finansiella sektorn har drabbats av nuvarande situation och vad de anser är de viktigaste prioriteringar framöver. Vi presenterar lösningar och exempel på hur andra organisationer säkerställer ökad visibilitet och compliance kopplat till utläggshantering och low level spend för att möjliggöra sänkta kostnader och effektivare processer.
 
Agenda:
  • Värdet av att automatisera processen för utläggshantering
  • Hur påverkas den finansiella sektorn av Covid19 och vad blir det Nya Normala- intervju med Andy Hirst, Financial Industry Advisor på SAP, fi
  • Förbättrad upplevelse för slutanvändarna - Showcase och demo 

Thank you for registering!

We have also sent you an email with details for how to watch this webinar. If you do not receive it, please check your junk inbox. 

If you have problems accessing the webinar, please contact Pauline

Why not subscribe to hear more insights from SAP Concur? Subscribe here.